torsdag 19 februari 2015

Cirkusloppor på luffen - Workshop för pedagoger

I två månader hänger konstutställningen "Cirkusloppor på luffen" av Lena Sjöberg i hörsalen på Edsbyns bibliotek. Utställningen ingår i satsningen "Se en bok!", vars syfte är att locka till nyfikenhet och intresse för bilderböcker samt ge tillfälle till samtal kring samtidiga bilderbokskonst.

Innan vi började bjuda in barngrupper för att se Lena Sjöbergs originalbilder från boken "Cirkusloppor på luffen" erbjöd vi alla förskolepedagoger i kommunen en workshop. Konstpedagogen Erik Anderman och bibliotekskonsulent Tinne Wennerholm från Kulturutveckling Gävleborg kom till biblioteket och höll ett föredrag om hur man kan arbeta med bilder och bilderböcker.

Erik Anderman talade om bildens betydelse och att den är ett språk, som är minst lika viktigt som texten. Bilden är en plats där man möts. Bilderboken kan fungera som ett lugn i en orolig tid, där man kan synliggöra det som brinner i samhället, ett rum för reflektion, ett verktyg helt enkelt. Han talade om att det finns ett ökat behov av bildkompetens. Som det sägs "En bild säger mer än tusen ord".

Alla pedagoger fick i uppdrag att leta och klippa bilder ur tidningar som beskrev en trygg plats, en plats som känns som hemma. Något de kan föra vidare till barnen på förskolan när de jobbar vidare med boken "Cirkusloppor på luffen", som biblioteket köpt in och delade ut ett exemplar till varje förskola. 

Vi passade även på att visa upp Berättarbordet, som har gått runt på förskolorna för några år sedan, men som nu igen går att boka in till förskolor i kommunen under 2015.Under resten av tiden som utställningen finns kvar har vi skickat inbjudningar till alla förskolor i kommunen och till alla förskoleklasser så de kan komma och uppleva utställningen. Mer om barnens möte med Cirkusloppor på luffen i ett annat blogginlägg

Inga kommentarer: