fredag 23 mars 2012

Bloggen som arbetsverktyg - föredrag i Gävle

Hej! Sno idéer - det bästa jag vet!

* Bibliotekets virtuella kontakter med barn och ungdomar – Hur ser de ut och hur kan de utvecklas? Förstudie om bibliotekets virtuella kontakter med barn och ungdomar. Beställd av projektet Öppna bibliotek 2010.

"...barn och unga tycker att sajter där de inte själva kan delta är ointressanta".*

”...föräldrarnas utbildning har betydelse för hur bekanta barnen är med Internet när de börjar skolan. Ju högre utbildning ju större kännedom. Flera bibliotekarier i den här studien betonar bibliotekets möjlighet och skyldighet att minska denna digitala klyfta som finns mellan olika barn.”*

Inspiration


Bolibompa "Programledarna är frontfigurer"*


Kpwebben "Barnen används som resurs...'Det är vi som gör KP-webben tillsammans' säger webbredaktören". * "Tester av olika slag är populära"*


Barnens bibliotek Barnens mobilapp


Carin Fast avhandling Sju barn lär sig skriva och läsa


Hur? • Namntävling


 • Marknadsföra, bokmärken, skolanslagstavlor, i mail


 • Länka till bloggen på Facebook


 • Gästbloggare Prao, Läxverkstan, storläsare


 • Vara nyfiken…jag låter praoelever, läxverkstan osv visa mig vilka sidor de använder. "Viktigt med feedback."* Samtidigt bra fortbildning.

Bloggen som arbetsverktyg


 • Alla ska känna till barnbibliotekarien "Selma"

 • Synliggöra barnverksamheten. Visa hur mycket som görs!

 • Dagbok...lätt att gå tillbaka

 • Låta barnen synas. Visa att de är viktiga. Ett sätt att knyta an dem till biblioteket

 • Visa föräldrar och kompisar vad de gjort när de varit på biblioteket. Ett sätt att nå föräldrarna. Tex Tågsagostund

 • Ge en positiv bild av biblioteket. Läsning inte bara något man gör i skolan. T ex Fotbollsskolan

 • Vägleda barn till bra webplatser. Tex Barnbibblan eller Barnens biblioteks boktips


 • Förbereda inför besök med skolan och på lov. Tex innan hårdrockstemat, efter.

 • Långa avstånd. Svårt för förskolegrupper och klasser att ta sig till bibliotekets sagostunder m.m. Bloggen ett sätt att nå dem ändå.

 • Nätverka. Samarbetspartner kan länka till bloggen. Tex Dåtidens mode

 • Sprida barnpopulärkultur till vuxna och pedagoger. Carina Fast

Framtiden? • 43 % av 2-åringarna har någon gång använt datorn...Mediebarn.se


 • Skypa med förskolebarn?


 • Facebook - "Barns nya favvobok" (Johan Unenge)


 • Bibblabloggklubb - "stammisar som tar extra hand om nya medlemmar"*
  Samarbeta med fritidsgården…typ Värsta boken på Facebook?


 • Reportage om läsprojekt på skolorna


 • Speldator på barnavdelningen?


 • Kanske får jag någon ny idé idag...som jag kan sno :-)

Inga kommentarer: