torsdag 28 april 2016

Dela Läslust - Föräldrar läser bilderböcker - första träffen

Edsbyns bibliotek arrangerar bokcirklar för föräldrar till barn i åldrarna 0-6 i samarbete med SFI, ABF Voxnadalen, Rädda Barnen Ovanåker, BVC och Svenska kyrkan.

Till första träffen har föräldrarna läst God natt, Alfons Åberg, av Gunilla Bergström, på arabiska, för sina barn. Vi läser den på svenska  tillsammans och till nästa träff ska de läsa boken på svenska för sina barn och även boken Historien om någon av Åke Löfgren.Sånger och ramsor att se och lyssna på - Barnbibblan.se

Föräldrarna bjuds in till biblioteket till tre träffar där barnbibliotekarien är cirkelledare och håller i boksamtal och samtal om läsning, barns språkutveckling och vikten av språkstimulans.

Syftet är att nå nyanlända och utlandsfödda föräldrar, som inte kommer till bibliotekets ordinarie föräldragrupper via BVC. Genom studiecirklarna hoppas vi skapa en kontakt mellan biblioteket och dessa föräldrar, få dem att upptäcka läslusten, samt nå dem med den information kring språkutveckling och språkstimulans, som förstagångsföräldrar får via BVC. 

Inga kommentarer: