tisdag 5 juni 2012

Regler för lådbilsracet

Lådbilen

Tillåtna bilar
Lådbilar skall vara konstruerade på ett sådant sätt att de utan andra krafter än tyngdkraften kan rulla nedför en backe. Bilen skall vara ensitsig och ha någon form av kaross som håller föraren på plats i sidled. Förarens fötter skall ha stöd framåt. Bilens golv ska vara heltäckande och förarens fötter får inte stödja mot framaxeln. Förarens fötter ska passera mållinjen först.

Vagnsvikt
Bilens normalvikt är maximalt 40 kg utan förare. Dock får bilen tyngas till max 40 kg om föraren är så lätt att ekipaget inte uppnår max 80 kg totalvikt.

Chassi
Materialet i chassiets bärande delar skall vara av träbaserade material. Metalldelar får endast ingå i liten omfattning för t.ex. ramförstärkning och fästpunkter för hjulhängning.

Styrning
Styrningen skall ske med händerna. Styrningen får endast påverka lådbilens framaxel med rep eller liknande. Ratt är inte tillåten.

Hjul
Bilen skall vara försedd med 4 bärande hjul i valfritt material. Alla typer av slitbanor är tillåtna. Max hjuldiameter 35 cm.

Stoppanordningen
Bilens bakre del skall vara försedd med ett stopphandtag minst 10 cm över högsta delen på karossen. Stopphandtagets bredd får vara max 100 cm.

Tävlingsnummer
På bilen skall finnas plats för tävlingsnummer som skall kunna läsas från bägge sidor av bilen. Siffrornas höjd skall vara minst 15 cm.

Bilbälte
Lådbilen skall vara utrustad med bilbälte av minst typen midjebälte, tex livrem eller tjockt rep. Bilbältet får inte vara av plastmaterial.

Övrigt

Tid och plats
Tisdagen den 24 juli kl. 13.00. Samling och provåk kl. 12.00. Tävlingen hålls på Västergatan bakom Konsum.

Ålder
Från 7 - 13 år. Föraren måste ha fyllt lägst 7 år på tävlingsdagen.

Förarens utrustning
Hjälm: Med hjälm menas allt från cykelhjälm, ishockeyhjälm till "riktig" racinghjälm.
Klädsel: Heltäckande kläder av kraftig oöm typ samt skidhandskar eller liknande. Skor som sitter kvar på foten.

Deltagande sker på egen risk! Du ansvarar själv för vållande till olyckor i samband med tävlingen. Vi rekommenderar att deltagare ska ha/teckna en gällande olycksfallsförsäkring! Obs! Det är inte biblioteket som är arrangör av lådbilsracet. Vi delar ut information och tar emot anmälningar. 
Vid frågor, kontakta Camilla Persson 070 - 365 35 23 eller Stefan Stålberg 070 - 241 68 36

Inga kommentarer: